Sinds 2019 maakt Sint-Gillis werk van een “Klimaatplan“.

Doelstelling ? Tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% verminderen (referentiejaar 2005).

Waarom ? Dit is de enige manier om te voldoen aan de akkoorden van Parijs, waarin wordt aanbevolen de temperatuur niet meer dan 1,5° te laten stijgen. Eens deze drempel overschreden, zou de deregulering niet langer controleerbaar blijven.

Wat kan een gemeente ondernemen tegen zo’n immense uitdaging?
Doorgaans onderscheiden we 2 soorten acties:

 • Verzachtende maatregelen om de opwarming van de aarde af te remmen (bijv. isolatie, geen airconditioning gebruiken, alternatieven vinden voor de auto, …)
 • Aanpassingsmaatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatopwarming zoals overstromingen of hittegolven (bijvoorbeeld koelte-eilanden creëren, maatregelen nemen om de biodiversiteit in stand te houden, bodems ontharden, enz.)

De werking van het gemeentebestuur genereert 2% van de CO2-uitstoot op het grondgebied. Belangrijk is dus alle actoren binnen de gemeente te mobiliseren: inwoners, bedrijven, verenigingen, horeca, winkels … elk gebaar telt.

Hoe doen we dat ? De belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot in Sint-Gillis zijn vervoer (13%), energie en gebouwen. Het energieverbruik in gebouwen is goed voor 84% van de CO2-uitstoot in Sint-Gillis: 43% voor woningen, 41% voor bedrijven).
Het klimaatplan voor Sint-Gillis is dus gebaseerd op 5 pijlers :

 • Verbeteringen op vlak van energie en gebouwen
 • Zachte mobiliteit ondersteunen
 • Vergroening en ontharding
 • Beter afvalbeheer
 • Meer duurzame voeding

Concreet ?

 • De door Sint-Gillis genomen maatregelen en de evolutie ervan kun je volgen op Stgilles.futureproofed.com.
 • Om de prioritaire acties te bepalen, is een goede kennis van het grondgebied noodzakelijk. Daarom wordt / is er een studie uitgevoerd naar de risico’s en kwetsbaarheden van het gemeentelijk grondgebied (link).
 • Het platform Citizenlab : lees onze artikel.
 • In 2022 hebben 4 Nederlandstalige basisscholen deelgenomen aan de KlimaatKinderRaad. Vertegenwoordigers van leerlingen van het 5de jaar kregen informatie over de belangrijkste klimaatuitdagingen. Zij stelden een lijst van mogelijke acties op
 • Wil je meer te weten komen over klimaatverandering? Wil je in groep brainstormen over oplossingen? Neem dan deel aan een klimaatfresco: het MaisonEcoHuis organiseert regelmatig workshops. Dien gerust ook aanvragen in om animaties rond klimaatfresco’s te organiseren. Info: maisonecohuis@stgillis.brussels
 • Om bedrijven, verenigingen, winkels, enz. bij het klimaatplan te betrekken, zijn we een raad van sleutelactoren aan het oprichten. Het idee is verschillende actoren rond klimaatkwesties bijeen te brengen, die samen zullen brainstormen over wat zij op hun niveau, of samen kunnen ondernemen.

Enkele bronnen om je verder te informeren: