Overstromingen, hittegolven, bosbranden … Niemand zal de klimaatverandering nog kunnen ontkennen.

Koolstofemissies zijn verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Telkens als we onze huizen verwarmen, vervoer gebruiken of energie verbruiken, stoten we koolstof in de atmosfeer uit.

 

Wat kan ik ondernemen ?

6 reflexen om klimaatverandering tegen te gaan (FR)

Elke dag kun je acties ondernemen:

  • Minder vlees eten
  • Vaker het openbaar vervoer gebruiken
  • Je afval sorteren
  • Vliegtuigreizen vermijden
  • Je energieverbruik thuis beperken

 

Wat doet de gemeente ?

In 2020 heeft de gemeente Sint-Gillis zich er in het kader van de akkoorden van Parijs toe verbonden een klimaatplan te implementeren om de koolstofimpact van de gemeente tussen 2005 en 2030 met 40% te verminderen.

 

In 2005 bedroeg de CO2-uitstoot 207,8 kiloton, in 2018 was dat nog 170,9 kiloton, waarvan 43% afkomstig van woningen, 41% van de tertiaire sector en 14% van het vervoer. Dit betekent dus een daling van 17,8% in 14 jaar tijd. Deze daling is grotendeels te danken aan een lager verbruik van stookolie en in geringere mate aan een verminderd gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen. Deze cijfers bewijzen dat er sinds 2006 een verandering is opgetreden maar de uitdaging blijft groot.

Om de klimaatverandering aan te pakken zijn er twee soorten maatregelen nodig. Maatregelen om de klimaatverandering te matigen en aanpassingen om de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen (overstromingen, hittegolven…).

 

Matigingen in Sint-Gillis :
  • Energie en bebouwing optimaliseren

Het energieverbruik van gebouwen is goed voor 84% van de koolstofuitstoot in Sint-Gillis (43% voor woningen en 41% voor bedrijven).

  • Werk maken van een actieve mobiliteit

Vervoer is goed voor 13% van de koolstofuitstoot.

  • Het afvalbeheer verbeteren

In 2011 was afvalverwerking in Frankrijk verantwoordelijk voor 2,6% van de koolstofemissies.

 

Aanpassingen  in Sint-Gillis :
  • Vergroening en ontharding

Dat soort aanpassingen zorgen voor meer koelte-eilanden en helpen om het water beter in de bodem te laten insijpelen en de biodiversiteit te bewaren.

Deze doelstellingen kunnen we enkel halen met de inzet van verschillende actoren op het terrein. Daarom willen we werk maken van een participatief proces in verschillende vormen: jongeren erbij betrekken, workshops rond sensibilisering organiseren, burgers mobiliseren en een raad van de belangrijkste actoren op het grondgebied oprichten. We kiezen voor diverse participatieve methodes om zoveel mogelijk mensen bij het proces te betrekken.

=> Laat ons weten welke projecten jij geïntegreerd wil zien in het klimaatplan van de gemeente Sint-Gillis :

Afspraak op de citizenlab plateform

 

Wil je mee je schouders onder onze klimaatacties zetten ?

Alle info vind je op stgilles.futureproofed.com

 

Opties om actie te ondernemen :

De sector Energie van de vzw CAFA – Fortstraat 25 – 1060 Sint-Gillis https://cafa.be/secteurs/energie/

Dienst Renovatie/Energie – vzw CAFA https://cafa.be/secteurs/logement/renovation_energie/

Energie – Homegrade https://homegrade.brussels/nos-conseils/reduire-consommation-energie/