Eerlijke handel is een schoolvoorbeeld van duurzame ontwikkeling en zijn “3 pijlers”: economische ontwikkeling (ontwikkeling van handelsprojecten in het Zuiden, gegarandeerde minimumprijs voor producenten, premies voor eerlijke handel, vooruitbetaling van oogsten, tijdelijke contracten, enz… ), sociale bescherming (verbod op kinder- en dwangarbeid, vakbondsvrijheid, naleving van de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie, gelijke behandeling van mannen en vrouwen,…) en ecologisch bewustzijn (verbod op genetisch gemodificeerde organismen (GGO) en op een honderdtal pesticiden, respect voor het milieu, de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit,….)

Sint-Gillis wordt “Fairtrade Gemeente” in februari 2017.

De titel ‘Fairtrade Gemeente’ wordt toegekend door een platform van organisaties: Fairtrade Belgium, Oxfam-Wereldwinkels, Miel Maya met de steun van de BTC (Belgische Ontwikkelingsagentschap). Deze organisaties zijn er van overtuigd dat je via acties van lokale besturen voor gedragsverandering kan zorgen.

De gemeente kan zelf veel in beweging brengen maar we kunnen gelukkig ook rekenen op een groep geëngageerde bewoners en handelaars (een stuurgroep : Oxfam – Ozfair – SETM  – Pianofabriek – Village Partenaire – burgers). De titel ‘Fairtrade Gemeente’ is een middel om extra te motiveren en te mobiliseren.

De titel Fairtrade Gemeente is een begin van nog meer Fairtrade in Sint-Gillis. Wenst u zelf initiatieven te nemen of hebt u ideeën, suggesties, vragen, neem dan gerust contact met ons op (maisonecohuis@stgilles.brussels)