Huisdieren hebben altijd deel uitgemaakt van het leven van veel burgers en dragen zo bij tot het welzijn, en dus de gezondheid en de levenskwaliteit van stadsbewoners.

Sinds een aantal jaren is het welzijn van dieren voor een groeiend aantal mensen een steeds belangrijker punt van zorg geworden. En sinds 2018 worden dieren wettelijk erkend als wezens met gevoel, met eigen belangen en waardigheid, die bijzondere bescherming genieten.

De eenheid Dierenwelzijn verdedigt de rechten van alle in Sint-Gillis aanwezige dieren, zowel huisdieren als wilde dieren. De stad is een leefomgeving voor de mens, maar niet alleen… Daarom is het nodig de mensen bewust te maken van de rechten van dieren en hun behoeften, en te werken aan een beter samenleven.

De dienst Dierenwelzijn van Sint-Gillis is gevestigd in het MaisonEcoHuis.

 

Als u suggesties of bedenkingen hebt, laat het ons dan weten. Wij luisteren en zijn geïnteresseerd in uw standpunten.

 


In 2021 heeft Sint-Gillis het label “Diervriendelijke gemeente” gekregen. Dit label wordt toegekend door Leefmilieu Brussel en is bedoeld voor gemeenten die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Om het label te krijgen, moest aan een aantal criteria worden voldaan.

 


Onze acties


FAQ

Sommige delen moeten nog in het Nederlands worden vertaald.

Je hebt een zwerfdier gevonden, wat moet je doen?

Als het dier zich agressief gedraagt, blijf dan op een afstand en neem contact op met de cel Dieren van de politiezone op het nummer 02/559.80.00. Geef wat uitleg bij de context (gevaar, potentieel risico).

Als het dier zich laat benaderen kun je het naar het politiebureau (Antoine Bréartstraat) brengen. Daar kunnen ze eventueel de chip aflezen en contact opnemen met het baasje.

Denk eraan dat je wettelijk verplicht bent gevonden dieren in te leveren bij de gemeentelijke autoriteiten (hetzij rechtstreeks, hetzij via de politie).

Op straat heb ik een gewond huisdier gevonden?

Als het dier zich agressief gedraagt, blijf dan op een afstand en neem contact op met de politie (cel Dieren van de politiezone) op het nummer 02/559.80.00.
Als het zich laat benaderen, dan kun je er zelf mee naar de dierenarts gaan. De visite moet je wel zelf betalen.

Ik heb een vermoeden dat een dier mishandeld wordt, waar kan ik dat melden?

Zorg dat je goed bent geïnformeerd. We zijn niet allemaal even gevoelig voor dierenwelzijn. Je kunt dus best eerst uitzoeken wat de wet zegt. Mag je bijvoorbeeld een hond de hele dag op een balkon laten? Of mag je een slang in huis hebben? Voor al je vragen over dierenwelzijn kun je terecht bij de cel Dierenwelzijn.

Meld gevallen van verwaarlozing

Heb je weet van gezelschapsdieren, bij iemand thuis of in winkels, met niet geheelde wonden, een te klein of ongeschikt hok, die er hygiënisch slecht aan toe zijn, of niet voldoende voedsel krijgen?

Als je de eigenaar van de dieren en de precieze situatie kent, vul dan dit formulier in.

Als je niet over de nodige informatie beschikt of in geval van nood, neem dan rechtstreeks contact op met de cel Dieren van de politiezone op het nummer 02/559.80.00.

Geen bewezen verwaarlozing, maar gerede twijfel?

Neem contact op met de cel Dierenwelzijn, wij sturen dan een brief naar je buren in het huizenblok. Als er sprake is van verwaarlozing, zal de politie het nodige doen.

In geval van een conflict kan je steeds beroep doen op de bemiddelingsdienst van de gemeente (mediation.1060@stgilles.brussels of 02/542.62.40)

Een huisdier zorgt voor geluidsoverlast (luid miauwende kat, blaffende hond), wie kan ik verwittigen?

Neem contact op met de cel Dierenwelzijn van Sint-Gillis (02/533.95.90) en leg de situatie uit (lokaliseer als je kan zo nauwkeurig mogelijk de plaats waar de geluidsoverlast vandaan komt). Achteraf kan altijd een straatbemiddelaar (in geval van een burenconflict) of een politieagent worden ingeschakeld om een lokaal onderzoek te voeren.

Ik ben op straat door een hond gebeten, wat kan ik doen?

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk.

Het is niet al te ernstig en je hebt contact met het baasje van de hond: wissel dan contactgegevens uit om een minnelijke schikking te treffen (onder verzekeraars).

Als het om een ernstige beet gaat (ongeacht of je contact had met het baasje), bel dan sowieso de politie die een vaststelling ter plaatse zal doen.

Je kunt op het politiebureau aangifte doen wegens onopzettelijke slagen en verwondingen. Daarvoor heb je een door een arts afgegeven medisch attest van vaststelling van letsel nodig.

Je kunt contact opnemen met de cel Dieren van de politiezone op het nummer 02/559.80.00.

Zorg ervoor dat je indien mogelijk, de contactgegevens van de eigenaar van de hond noteert.

Bij me thuis of op straat is een dier in nood (en/of gewond), wat kan ik doen?

Wilde dieren verzorgen doe je niet zomaar. Net als wij mensen, moeten dieren in nood ook door professionals worden verzorgd.

  • Ofwel vang je het zelf en breng je het dier naar het Centre de Revalidation pour la Faune Sauvage van de LRBPO’s. Daar vangen ze gewonde wilde dieren op, behandelen ze die en laten ze de dieren vervolgens weer vrij.

Ga vooral niet overhaast te werk en lees eerst aandachtig het advies (link naar https://protectiondesoiseaux.be/vous-avez-trouve-un-animal-blesse-que-faire/).

Contactgegevens: Ligue Belge pour la Protection des Oiseaux – Centre de Revalidation pour la faune sauvage – 02/521.28.50 – Veeweydestraat 43 te 1070 Brussel

  • Kun je het dier zelf niet vangen of is de situatie riskant (voor jou, het dier of de openbare ruimte), bel dan het Animal Rescue Team op 101 (brandweer).

Où puis-je promener mon chien ?

Votre chien doit toujours être en laisse (sauf espace dit “zone de liberté pour chiens”) et sous vos ordres. Les actes de votre chien sont sous votre responsabilité.

Certaines zones sont accessibles avec des chiens en laisse, à d’autres les chiens sont totalement interdits.

Découvrez ces zones sur la carte de Bruxelles Environnement

Voor hondenbaasjes: mijn hond heeft al iemand gebeten of heeft de neiging om te bijten, wat moet ik doen?

Jij bent aansprakelijk voor de daden van je hond. Als je hond ooit al iemand heeft gebeten of de neiging heeft om dit te doen, dan ben je verplicht je hond een muilkorf om te doen (althans in elke openbare ruimte). Als je hond agressieve of onverwachte reacties heeft (in het openbaar vervoer bijvoorbeeld), dan kan je preventief een muilkorf gebruiken. Op die manier stel je ook voorbijgangers op hun gemak, het is een kwestie van hoffelijkheid.

Voor hondenbaasjes : moet mijn hond aan de leiband en waarom?

Je hond moet overal aan de leiband (park, straat, enz.). Of je hond nu al dan niet rustig of gehoorzaam is, doet er niet toe … Een loslopende rustige, zachtaardige en gehoorzame hond kan een agressieve, getraumatiseerde of andere hond tegenkomen die wel aan de leiband loopt en dan gebeuren er ongelukken. Als je je hond vrij wil laten rondrennen, zijn er in Sint-Gillis en het Brussels Gewest verschillende ruimtes voor honden.

Maar denk eraan: jij bent aansprakelijk voor de daden van je hond.

Ik zie steeds weer hondenpoep liggen?

Neem per e-mail contact op met de dienst Openbare netheid (proprete.1060@stgilles.brussels) en vermeld de locatie.

Voor hondenbaasjes: moet ik de poep van mijn hond oprapen en waarom?

Het is jouw taak om (met het juiste tasje) de uitwerpselen van je hond op te rapen en in een vuilnisbak te deponeren (en zeker niet in de goot!). Bovendien moet je een tasje op zak hebben om hondenpoep op te rapen als je je hond uitlaat.

Als je de uitwerpselen van je hond op straat, in de goot, op het gras of aan de voet van een boom laat liggen, maak je de openbare ruimte vies en hebben andere gebruikers last van het vuil en de stank. Bovendien kunnen vooral kinderen daardoor niet op een grasveldje spelen of bloemen plukken.

Wie deze regels niet naleeft, riskeert een administratieve boete.

Wist je dat twee medewerkers van de gemeente voltijds bezig zijn om op de stoep achtergelaten hondenpoep op te rapen?

Het is aan het baasje om (met het juiste tasje) de uitwerpselen van zijn/haar hond op te rapen en in een vuilnisbak te deponeren (en zeker niet in de goot!). Bovendien moet iedereen die een hond uitlaat, een tasje op zak hebben om hondenpoep op te rapen.

Wie deze regels niet naleeft, riskeert een administratieve boete.

Ik heb een ‘gevaarlijke’ hond, wat moet ik doen?

Elke hond moet worden gechipt en geregistreerd voordat hij 8 weken oud is (en voordat hij wordt verkocht). In het Brusselse Gewest bestaan geen officiële categorieën van honden, je hoeft ze dus niet in een bepaalde categorie te registreren.

Denk eraan dat je (steeds) aansprakelijk bent voor de daden van je hond. Je bent ook verplicht je hond altijd aan de leiband te houden en als hij de neiging heeft om te bijten, moet je hem een muilkorf omdoen.

Ik ben op straat door een kat gebeten, wat kan ik doen?

Je gaat best langs bij je huisarts om hem of haar advies te vragen.

Voor kattenbaasjes: ik moet mijn kat laten steriliseren, heb ik recht op een tegemoetkoming van de gemeente?

De gemeente geeft een premie voor de sterilisatie van huiskatten.

Klik hier voor meer info.

In mijn buurt lopen zwerfkatten rond, wat kan ik doen?

Het is wettelijk verboden een zwerfdier te voederen, ook katten. De zwerfkattenpopulatie neemt explosief toe en dat zorgt ook voor hen voor steeds meer onzekerheid.

Als je gehecht raakt aan een zwerfkat, volg dan de adoptieprocedure. Zo niet, dan kan de kat worden opgevangen door een vereniging of iemand anders die de adoptie regelt.

Ik heb ratten in huis, kan de gemeente mij helpen?

Ja, de gemeente kan je zeker helpen. Voor ratten (en enkel voor ratten). Rattenbestrijding kost 20 euro (betaald door de gemeente).

De dienst Veiligheid, Hygiëne en Milieu (https://stgilles.brussels/services/s-h-e/) zal je aanvraag behandelen.

Ik zie mensen duiven voeren op straat of in een park, is dit normaal?

Sinds altijd al leven mens en duif in steden samen. De overbevolking van duiven richt helaas veel schade aan gevels aan en zorgt voor hygiëneproblemen, een complex en moeilijk op te lossen probleem. De oplossing bestaat uit verschillende maatregelen maar de meest efficiënte is nog altijd om duiven niet langer te voeden (brood, restjes of griesmeel die ook ratten en andere ‘profiteurs’ aantrekken). Bovendien is dit soort voeding schadelijk, we stellen immers vast dat de duivenpopulaties in slechte gezondheid verkeren. We zijn dus beter af met minder maar gezonde duiven dan met vele zieke duiven.

In een huizenblok zie ik dat er duiven nesten, wat kan ik doen?

(…) de eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar

duiven nesten zouden kunnen bouwen permanent afdichten, en met name openingen afdichten, vervuilde gebouwen doen schoonmaken en ontsmetten, de verspreiding van schadelijke dieren en organismen voorkomen en beëindigen (zoals ratten, kakkerlakken, enz.), indien nodig door beroep te doen op gespecialiseerde en/of officiële diensten.

Elke eigenaar/huurder is verplicht zijn woning schoon te houden.

Een medewerker van de gemeente kan vaststellen dat een privéwoning ongezond is. De dienst Veiligheid, Hygiëne en Milieu zal je aanvraag behandelen.

Dit is een geval buurtverstoring die actie vereist bij de vrederechter. Je verwittigt het best de dienst VHM. In functie van de situatie zal die dan beoordelen of hij al dan niet zelf kan ingrijpen (leegstaand gebouw bijvoorbeeld).

Op straat ligt een dood dier, met wie kan ik contact opnemen?

Neem contact op met de dienst Openbare netheid op het nummer 02/544.10.37.

Bij mij thuis ligt een dood dier, wat moet ik doen, wat zijn mijn verplichtingen?

Als het om een geringde vogel gaat, verwijder dan met een tang de ring (of het pootje), kleef het op een blad met wat informatie en verstuur het via de post naar het Belgisch ringwerk (IRSNB, Vautierstraat 29, 1000 Brussel). Het terugsturen van de ring is zeer belangrijk: op die manier kan de code worden nagezien en vermijden we dat de ring op een andere vogel wordt geplaatst. Dat is in het verleden al gebeurd, je kunt je voorstellen voor wat voor verwarring dat zorgt!

Als het om een huismus gaat, bewaar de vogel dan zo goed mogelijk (in een gesloten plastic zak, in de diepvries), of breng hem onmiddellijk naar het MaisonEcoHuis. Er loopt een studie.

Welke dieren mag ik thuis houden?

Niet alle soorten mogen als huisdier worden gehouden.

Meer informatie vind je op de website van de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel (https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/een-dier-aanschaffen/welk-dier-kan-ik-houden)

Hoeveel dieren mag ik houden?

Voor minder dan 6 kleine dieren (konijnen, katten, honden, enz.) is geen vergunning nodig. Van 6 tot 30 dieren moet de eigenaar een milieuvergunning klasse 3 aanvragen.

 


Site de Bruxelles Environnement

Website en info over Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn