Aankomende eco-bewoners projecten

Voor het 10e opeenvolgende jaar lanceerde de dienst Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Sint-Gillis aan het einde van de zomer een oproep voor projecten van eco-inwoners in het kader van de burgerparticipatie van het klimaatplan.
Van de ingediende projecten werden de volgende geselecteerd omwille van hun impact op het milieu en hun groepsdynamiek:
⇒ het project ‘Koer de foudre’ van Less Beton voor de participatieve herinrichting van de binnenplaats van de nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek om deze gebruiksvriendelijker te maken, en gunstiger voor de biodiversiteit. Door middel van workshops rond permacultuurontwerp en een ludieke activiteit over de waterkringloop willen ze de gebruikers van de locatie leren om anders naar hun omgeving te kijken. Dit door de levenscycli te integreren, ecologische- en ecosysteemkennis te ontwikkelen en een concrete bijdrage te leveren aan de transformatie van deze plek zodat het leven er in al zijn vormen geintegreerd wordt.
⇒ het project van Groupe One voor de renovatie van het Aquaponics-kweeksysteem – de toegangspoort tot hun ‘kleine museum voor duurzame ontwikkeling en de circulaire economie’ op de binnenplaats van De Village Partenaire. Het is een kas die bestaat uit een aquacultuurtank met ongeveer 15 vissen en vier plantenkweektanks,en is een van de eerste die in Brussel werd geïnstalleerd. Hoe werkt dit? De vissen brengen voedingsstoffen voor de planten en de planten filteren op hun beurt het water om het zuiver te maken voor de vissen. De binnenplaats van dit bedrijvencentrum heeft het Natuurnetwerk-label gekregen van Natagora en huisvest het enige Loket voor Lokale Economie dat gewijd is aan stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
⇒ en ook het Fiets Repair Café van de Kringloopwinkel om workshops te organiseren en een ruimte en gereedschap te bieden aan mensen die hun fietskennis willen uitbreiden of kleine reparaties willen uitvoeren aan hun fiets.  De volgende Repair Café-bijeenkomsten hebben plaats op zaterdagmiddag (meestal de eerste van de maand): op 6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 31 juni, 6 juli en 3 augustus. Aarzel niet om hun digitale communicatiekanalen te volgen voor meer informatie.