“Vooruit Met De Wijk” – Projectoproep van Leefmilieu Brussel

Heeft u een heleboel ideeën en erg veel zin om een leefmilieuproject met uw buren op te  starten om de wijk gezelliger te maken? De projectoproep ‘Vooruit met de wijk‘ nodigt  Brusselaars uit om een project voor hun wijk te komen voorstellen omtrent voeding, afval, biodiversiteit, openbare netheid of mobiliteit.
Maak kennis met de projectoproep op Vooruit met de wijk
De oproep loopt het hele jaar. U kunt dus op eender welk moment contact opnemen met ans loket om uw idee voor te stellen en begeleiding te krijgen bij het opzetten van uw project. Dit moment voor het opzetten van een project is van essentieel belang om uw project te doen slagen. ls alles klaar? Dan kunt u zich kandidaat stellen voor één van onze twee jaarlijkse jurymomenten. De volgende datum voor het indienen van de dossiers is 10 maart 2024. Om deel te nemen aan dat jurymoment, neemt u het best voor maandag 5 february 2024 contact op met het loket. Het jurymoment zal georganiseerd worden in september 2024.

De voorgestelde ondersteuning
Indien uw project wordt geselecteerd, zal het kunnen gebruikmaken van:
• begeleiding door professionele coaches;
financiële ondersteuning tot € 3.500 voor een ‘duwtje in de rug’ en tot € 15.000 voor
‘stevigere’ ondersteuning voor ambitieuzere projecten die openstaan voor de hele wijk. De
steun kan oplopen tot € 30.000 voor ambitieuze projecten met meerdere actoren die
investeringen vereisen.
opleidingen;
• het uitbouwen van uw netwerk, plaatsbezoeken, momenten waarop projectdragers ideeën
kunnen uitwisselen;
methodologische hulpmiddelen en technisch fiches die online ter beschikking worden gesteld.