Burgerraad voor het klimaat : samen bouwen we de stad van morgen!

Overstromingen, hittegolven, langdurige droogte, … de gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk aanwezig. Om ervoor te zorgen dat Brussel een aangename regio kan zijn om in te leven, zullen we snel moeten handelen.
Hoe willen we in 2050 in Brussel leven? Huisvesting, mobiliteit en consumptie zijn kwesties die ons allen aangaan en waar iedereen zelf actie kan ondernemen. Beter gerenoveerde woningen, frissere en rustigere straten, een gezondere lucht, … Deze positieve toekomstvisie moet samen opgebouwd worden. Net daarom richt de Brusselse regering een Burgerraad voor het klimaat op.
Concreet ontvingen 10 000 Brusselse huishoudens een uitnodiging om deel te nemen aan deze Raad. Op basis van de positieve antwoorden en via een reeks criteria (leeftijd, geslacht, woonplaats, diploma, …) zullen 100 personen geloot worden om effectief deel uit te maken van de Burgerraad. Deze zal representatief zijn aan de diversiteit van de Brusselse bevolking.
Eens de Raad is opgericht zal deze werken rond een specifiek thema met als doelstelling een reeks aanbevelingen te formuleren die aan de Brusselse gewestregering zullen worden voorgelegd.
Wil je graag meer weten? Afspraak op www.burgerraad.klimaat