De mussen

Destijds waren mussen alomtegenwoordig in de stadsomgeving maar intussen is hun aantal in tal van steden, waaronder Brussel, fel geslonken. In Sint-Gillis loopt er momenteel een project om ze terug naar de stad te halen.

Begin 2016 heeft een groep inwoners van Sint-Gillis de krachten gebundeld om in samenwerking met het Ecohuis en de wijkvereniging Morichar-en-Transition, een groep op te richten. Deze groep heeft intussen concrete initiatieven genomen, die ze de komende jaren zullen voortzetten. De groep Amis des moineaux de Saint-Gilles organiseert acties die zich tot verschillende doelgroepen richten (inwoners, scholen, architecten, …). Die acties moeten de uitbreiding van mussenkolonies en hun terugkeer naar de plekjes die ze hadden verlaten, bevorderen.

In april 2018 is een gelijkaardig project voor de terugkeer van de gierzwaluwen opgestart. Meer informatie daaromtrent volgt binnenkort!

Wil je je bij het project aansluiten, meer weten over de acties of ons feedback geven over mussen of gierzwaluwen die je in je wijk in Sint-Gillis hebt waargenomen, neem dan gerust contact op met de groep “mussen van Sint-Gillis” : moineaux1060@gmail.com

Download onze beknopte fiche 5 coups de mains pour aider les moineaux (5 manieren om de mussen te helpen – Aleen in het frans).

Contact: moineaux1060@gmail.com

 

De Gierzwaluwen

 

Momenteel wordt de vrijwilligersgroep “Gierzwaluwen” opgericht! We zijn nog steeds op zoek naar deelnemers, alle profielen zijn welkom. Samen willen we verschillende acties op touw zetten: vogels tellen en observeren, sensibiliseren, strategie, …

 

Voor meer info kun je terecht bij onze verantwoordelijke “Gierzwaluwen”: eruwet@stgilles.irisnet.be