De mussen

Destijds waren mussen alomtegenwoordig in de stadsomgeving maar intussen is hun aantal in tal van steden, waaronder Brussel, fel geslonken. In Sint-Gillis loopt er momenteel een project om ze terug naar de stad te halen.

Begin 2016 heeft een groep inwoners van Sint-Gillis de krachten gebundeld om in samenwerking met het Ecohuis en de wijkvereniging Morichar-en-Transition, een groep op te richten. Deze groep heeft intussen concrete initiatieven genomen, die ze de komende jaren zullen voortzetten. De groep Amis des moineaux de Saint-Gilles organiseert acties die zich tot verschillende doelgroepen richten (inwoners, scholen, architecten, …). Die acties moeten de uitbreiding van mussenkolonies en hun terugkeer naar de plekjes die ze hadden verlaten, bevorderen.

In april 2018 is een gelijkaardig project voor de terugkeer van de gierzwaluwen opgestart. Meer informatie daaromtrent volgt binnenkort!

Wil je je bij het project aansluiten, meer weten over de acties of ons feedback geven over mussen of gierzwaluwen die je in je wijk in Sint-Gillis hebt waargenomen, neem dan gerust contact op met de groep “mussen van Sint-Gillis” : moineaux1060@gmail.com

Download onze beknopte fiche 5 coups de mains pour aider les moineaux (5 manieren om de mussen te helpen – Aleen in het frans).

Contact: moineaux1060@gmail.com

 

De Gierzwaluwen

 

Het door Leefmilieu Brussel gesubsidieerde MaisonEcoHuis heeft in april 2018 het project gelanceerd om de populaties zwarte gierzwaluwen terug naar Sint-Gillis te halen.

Biodiversiteit gaat er niet enkel op het platteland op achteruit maar ook in de stad, en Sint-Gillis is daar geen uitzondering op. Zowel burgers als de gemeente zitten echter niet stil!

Download de flyer: Brochure_martinet_print

Het project:

Met zijn project “Gierzwaluwen” streeft het MaisonEcoHuis een dubbele doelstelling na: burgers sensibiliseren rond de aanwezigheid van gierzwaluwen, hun noden en het belang om ze een meer gastvrij onthaal te bieden door bij particulieren gratis nestkastjes te plaatsen of op gemeentelijke gebouwen steigergaten (vroegere holtes in gevels om steigers te bevestigen) in te richten enerzijds  en door het gesprek met bouwpromotoren en architecten aan te gaan anderzijds.

Intussen is de vrijwilligersgroep “Martinets” opgericht, die tal van acties organiseert: nesten tellen, geplaatste nestkastjes opvolgen, sensibiliseren, nestkastjes plaatsen, begeleide wandelingen …

De zwarte gierzwaluw:

Vaak worden ze verward met de huiszwaluw maar het zijn wel degelijk zwarte gierzwaluwen die je hoog in de lucht boven Sint-Gillis, of in zwermen krijsend door de straten, ziet vliegen. Wist je bijvoorbeeld dat gierzwaluwen zo’n 9 maanden per jaar in Afrika doorbrengen en 3 maanden (mei, juni en juli) naar onze kontreien komen om er te nestelen (1 enkele worp per jaar). Wie weet mocht je wel jonge gierzwaluwen net onder de dakgoot van je gevel verwelkomen. Typisch voor deze vogelsoort is immers dat ze gaan nestelen in de holtes van onze gebouwen (gat tussen twee bakstenen, spleet in de kroonlijst, steigergaten, …) en zodra ze de ideale holte hebben gevonden, komen ze jaar na jaar terug!

Juveniele gierzwaluwen (1ste tot 3de levensjaar) komen iets later dan de volwassenen, om elkaar hier dan al dollend en krijsend door onze straten achterna te zitten! Ze zijn veel luidruchtiger dan de nestparen en laten zich dan ook het meest horen.

De holtes:

Het probleem is dat we de slechte gewoonte hebben om alle holtes te dichten en we het de gierzwaluw alsmaar moeilijker maken met ons samen te leven. Hoe meer panden worden gerenoveerd en nieuwbouw wordt opgetrokken, hoe minder gierzwaluwen er nog overblijven. En ook vele andere holenbroeders lijden eronder (mussen, zwarte roodstaartjes, vleermuizen, sommige insecten). We moeten dus ernstig gaan nadenken over de ordening van onze steden. Door levende habitats (en niet enkel de ecologische) in te richten, die gunstig zijn voor fauna en flora, kunnen we de biodiversiteit in onze steden verbeteren.

Andere oorzaken zijn problemen op de plaatsen waar ze overwinteren en de drastische daling van het aantal insecten.

Hoe kunnen we ze helpen?

Je kunt de gierzwaluwen op tal van manieren helpen, aan jou de keuze waar je je het best bij voelt:

  • Je omgeving sensibiliseren, een wilde tuin aanleggen, renovaties uitvoeren zonder holtes te dichten, …
  • Nestkastjes plaatsen (het MaisonEcoHuis voorziet in de gratis plaatsing van nestkastjes bij jou*)
  • De steigergaten (gaten in de gevel) toegankelijk houden (open klep).
  • Gespotte nesten melden via observations.be of bij het MaisonEcoHuis maisonecohuis@stgilles.brussels
  • Ben je architect, aannemer, vastgoedmakelaar of burger met een renovatie- of nieuwbouwproject, neem dan gerust contact met ons op. We gaan graag met jou het gesprek aan en/of komen ter plaatse om een aantal oplossingen voor te stellen!
  • Sluit je aan bij de groep vrijwilligers Martinets (sensibilisering, vogels tellen, nestkastjes plaatsen, …). Heb je belangstelling? Neem dan contact op met het MaisonEcoHuis.

* De gemeente beschikt over een beperkt aantal nestkastjes en plaatst die enkel op locaties die geschikt zijn voor gierzwaluwen. Dit is afhankelijk van de configuratie van je huis (oriëntatie, hoogte, …). Best spreken we gewoon af om ter plaatse te komen kijken.

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met onze verantwoordelijke “Gierzwaluwen”:  eruwet@stgilles.brussels