Huisdieren hebben altijd deel uitgemaakt van het leven van veel burgers en dragen zo bij tot het welzijn, en dus de gezondheid en de levenskwaliteit van stadsbewoners.

Sinds een aantal jaren is het welzijn van dieren voor een groeiend aantal mensen een steeds belangrijker punt van zorg geworden. En sinds 2018 worden dieren wettelijk erkend als wezens met gevoel, met eigen belangen en waardigheid, die bijzondere bescherming genieten.

De eenheid Dierenwelzijn verdedigt de rechten van alle in Sint-Gillis aanwezige dieren, zowel huisdieren als wilde dieren. De stad is een leefomgeving voor de mens, maar niet alleen… Daarom is het nodig de mensen bewust te maken van de rechten van dieren en hun behoeften, en te werken aan een beter samenleven.

De dienst Dierenwelzijn van Sint-Gillis is gevestigd in het MaisonEcoHuis.

 

Als u suggesties of bedenkingen hebt, laat het ons dan weten. Wij luisteren en zijn geïnteresseerd in uw standpunten.

 


In 2021 heeft Sint-Gillis het label “Diervriendelijke gemeente” gekregen. Dit label wordt toegekend door Leefmilieu Brussel en is bedoeld voor gemeenten die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Om het label te krijgen, moest aan een aantal criteria worden voldaan.

 


Onze acties


FAQ

Sommige delen moeten nog in het Nederlands worden vertaald.

Je hebt een zwerfdier gevonden, wat moet je doen?

Als het dier zich agressief gedraagt, blijf dan op een afstand en neem contact op met de cel Dieren van de politiezone op het nummer 02/559.80.00. Geef wat uitleg bij de context (gevaar, potentieel risico).

Als het dier zich laat benaderen kun je het naar het politiebureau (Antoine Bréartstraat) brengen. Daar kunnen ze eventueel de chip aflezen en contact opnemen met het baasje.

Denk eraan dat je wettelijk verplicht bent gevonden dieren in te leveren bij de gemeentelijke autoriteiten (hetzij rechtstreeks, hetzij via de politie).

J’ai trouvé un animal domestique blessé dans la rue ?
Si l’animal présente le moindre signe d’agressivité, ne vous approchez pas et contactez à la police (la cellule animaux de la zone de police) au 02/559.80.00.
Si celui, ci est approchable, vous pouvez l’apporter vous-même chez un vétérinaire, mais ce sera sur vos frais.

Ik heb een vermoeden dat een dier mishandeld wordt, waar kan ik dat melden?

Zorg dat je goed bent geïnformeerd. We zijn niet allemaal even gevoelig voor dierenwelzijn. Je kunt dus best eerst uitzoeken wat de wet zegt. Mag je bijvoorbeeld een hond de hele dag op een balkon laten? Of mag je een slang in huis hebben? Voor al je vragen over dierenwelzijn kun je terecht bij de cel Dierenwelzijn.

Meld gevallen van verwaarlozing

Heb je weet van gezelschapsdieren, bij iemand thuis of in winkels, met niet geheelde wonden, een te klein of ongeschikt hok, die er hygiënisch slecht aan toe zijn, of niet voldoende voedsel krijgen?

Als je de eigenaar van de dieren en de precieze situatie kent, vul dan dit formulier in.

Als je niet over de nodige informatie beschikt of in geval van nood, neem dan rechtstreeks contact op met de cel Dieren van de politiezone op het nummer 02/559.80.00.

Geen bewezen verwaarlozing, maar gerede twijfel?

Neem contact op met de cel Dierenwelzijn, wij sturen dan een brief naar je buren in het huizenblok. Als er sprake is van verwaarlozing, zal de politie het nodige doen.

In geval van een conflict kan je steeds beroep doen op de bemiddelingsdienst van de gemeente (mediation.1060@stgilles.brussels of 02/542.62.40)

Ik ben op straat door een hond gebeten, wat kan ik doen?

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk.

Het is niet al te ernstig en je hebt contact met het baasje van de hond: wissel dan contactgegevens uit om een minnelijke schikking te treffen (onder verzekeraars).

Als het om een ernstige beet gaat (ongeacht of je contact had met het baasje), bel dan sowieso de politie die een vaststelling ter plaatse zal doen.

Je kunt op het politiebureau aangifte doen wegens onopzettelijke slagen en verwondingen. Daarvoor heb je een door een arts afgegeven medisch attest van vaststelling van letsel nodig.

Je kunt contact opnemen met de cel Dieren van de politiezone op het nummer 02/559.80.00.

Zorg ervoor dat je indien mogelijk, de contactgegevens van de eigenaar van de hond noteert.

Spécial Maitre-chien : mon chien a déjà mordu ou est susceptible de mordre, que faire ?
Vous êtes responsable des actes de votre chien. Si votre chien a déjà mordu ou est enclin à mordre, vous êtes dans l’obligation de mettre une muselière à votre chien (dans tout espace public du moins). Si votre chien peut avoir des réactions agressives ou inattendues (dans les transports en commun par exemple), une muselière peut être mise en prévention, elle pourra aussi rassurée les personnes que vous croiser, c’est un geste de cordialité.

Je me suis fait mordre par un chat dans la rue, quel geste adopter ?
Il est préférable de consulter votre médecin traitant afin de savoir quelles dispositions prendre suite à cette morsure.

Il y a des nuisances sonores dû à un animal domestique (chat qui crie, chien qui aboie), qui puis-je avertir ?
Appelez la Cellule Bien-être animal de Saint-Gilles (02/533.95.90), expliquez la situation (si possible localisez le plus précisément l’endroit d’où provient la nuisance sonore). Un médiateur de rue (en cas de conflit entre deux voisins) ou un agent de police sera éventuellement contacté par la suite afin de faire une enquête locale.

Spécial Maitre-chien : mon chien doit-il être en laisse et pourquoi ?
Il est obligatoire de tenir son chien en laisse partout (parc, rue, etc). Que votre chien soit calme ou pas, qu’il soit obéissant ou pas vraiment… Un chien calme, doux, obéissant sans laisse peut aller à la rencontre d’un chien agressif, traumatisé, ou autre qui lui est en laisse et là les accidents arrivent. Si vous désirez laisser courir votre chien en tout liberté Il existe sur Saint-Gilles et sur l’ensemble de la région bruxelloise, plusieurs espaces pour chiens.

N’oubliez pas : vous êtes responsable des actes de votre chien.

Il y a des chats errants dans mon quartier, que faire ?
Il est légalement interdit de nourrir un animal errant, le chat compris. La population de chats errants explose et cela créé de plus en plus de précarité pour eux.
Si vous vous attachez à un chat errant, faites la démarche d’adoption. Dans le cas contraire, le chat pourrait être pris en charge par une association ou une autre personne faisant les démarches d’adoption.

Je constate des déjections canines récurrentes ?
Contactez via mail le Service Propreté Publique (proprete.1060@stgilles.brussels) et indiquez l’emplacement.
Savez-vous que deux agents communaux sont chargés à temps plein du ramassage des crottes de chiens incivilement laissées sur le trottoir ?
Il est de la responsabilité du maitre-chien de ramasser (avec un sac adéquat) la déjection de son chien et de la jeter dans une poubelle (et certainement pas dans le caniveau !). De plus, toute personne promenant un chien doit être en possession de sac dédié à cet usage.
Le non-respect de ces règles peut entrainer une amende administrative.

Spécial Maitre-chien : dois-je ramasser les déjections de mon chien et pourquoi ?
Il est de votre responsabilité de ramasser (avec un sac adéquat) les déjections de votre chien et de les jeter dans une poubelle (et certainement pas dans le caniveau !). De plus, vous devez être en possession de sacs dédiés à cet usage lorsque vous êtes avec votre chien.
Laisser les déjections de votre chien dans la rue, dans le caniveau, dans l’herbe ou au pied d’un arbre rend l’espace public sale et les autres usagers subissent la saleté, les mauvaises odeurs que cela engendre. De plus, cela contraint à interdire, notamment et principalement aux enfants, à ne pas jouer sur une pelouse, à ne pas cueillir les fleurs ou autres herbes…
Le non-respect de ces règles peut entrainer une amende administrative.

Spécial Maitre-chat : je dois faire stériliser mon chat, ais-je droit à une aide de la commune ?
La commune octroie une prime pour la stérilisation des chats domestiques.
Pour toutes les infos, cliquez ici

Bij me thuis of op straat is een dier in nood (en/of gewond), wat kan ik doen?

Wilde dieren verzorgen doe je niet zomaar. Net als wij mensen, moeten dieren in nood ook door professionals worden verzorgd.

  • Ofwel vang je het zelf en breng je het dier naar het Centre de Revalidation pour la Faune Sauvage van de LRBPO’s. Daar vangen ze gewonde wilde dieren op, behandelen ze die en laten ze de dieren vervolgens weer vrij.

Ga vooral niet overhaast te werk en lees eerst aandachtig het advies (link naar https://protectiondesoiseaux.be/vous-avez-trouve-un-animal-blesse-que-faire/).

Contactgegevens: Ligue Belge pour la Protection des Oiseaux – Centre de Revalidation pour la faune sauvage – 02/521.28.50 – Veeweydestraat 43 te 1070 Brussel

  • Kun je het dier zelf niet vangen of is de situatie riskant (voor jou, het dier of de openbare ruimte), bel dan het Animal Rescue Team op 101 (brandweer).

Ik heb ratten in huis, kan de gemeente mij helpen?

Ja, de gemeente kan je zeker helpen. Voor ratten (en enkel voor ratten). Rattenbestrijding kost 20 euro (betaald door de gemeente).

De dienst Veiligheid, Hygiëne en Milieu (link https://stgilles.brussels/services/s-h-e/) zal je aanvraag behandelen.

In een huizenblok zie ik dat er duiven nesten, wat kan ik doen?

(…) de eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar

duiven nesten zouden kunnen bouwen permanent afdichten, en met name openingen afdichten, vervuilde gebouwen doen schoonmaken en ontsmetten, de verspreiding van schadelijke dieren en organismen voorkomen en beëindigen (zoals ratten, kakkerlakken, enz.), indien nodig door beroep te doen op gespecialiseerde en/of officiële diensten.

Elke eigenaar/huurder is verplicht zijn woning schoon te houden.

Een medewerker van de gemeente kan vaststellen dat een privéwoning ongezond is. De dienst Veiligheid, Hygiëne en Milieu zal je aanvraag behandelen.

Dit is een geval buurtverstoring die actie vereist bij de vrederechter. Je verwittigt het best de dienst VHM. In functie van de situatie zal die dan beoordelen of hij al dan niet zelf kan ingrijpen (leegstaand gebouw bijvoorbeeld).

Ik zie mensen duiven voeren op straat of in een park, is dit normaal?

Sinds altijd al leven mens en duif in steden samen. De overbevolking van duiven richt helaas veel schade aan gevels aan en zorgt voor hygiëneproblemen, een complex en moeilijk op te lossen probleem. De oplossing bestaat uit verschillende maatregelen maar de meest efficiënte is nog altijd om duiven niet langer te voeden (brood, restjes of griesmeel die ook ratten en andere ‘profiteurs’ aantrekken). Bovendien is dit soort voeding schadelijk, we stellen immers vast dat de duivenpopulaties in slechte gezondheid verkeren. We zijn dus beter af met minder maar gezonde duiven dan met vele zieke duiven.

Il y a un cadavre d’animal sur l’espace public, qui contacter ?
Contactez le service Propreté publique au 02/544.10.37.
J’ai un cadavre d’animal chez moi, que faire, quelles sont mes obligations ?
S’il s’agit d’un oiseau bagué, enlevez la bague en l’ouvrant à l’aide d’une pince (ou en coupant la patte), fixez-la avec un morceau d’adhésif à la feuille d’information que vous aurez rédigée en envoyez le tout au Centre Belge de Baguage (IRSNB, 29 rue Vautier, 1000 Bruxelles) par la poste. Cette procédure de renvoi de la bague est très importante : elle permet de vérifier définitivement le code de la bague tout en évitant que celle-ci ne soit replacée sur un autre oiseau – cela est déjà arrivé, avec les risques de confusion que l’on imagine !
S’il s’agit spécifiquement d’un moineau domestique, conservez l’oiseau au mieux (dans un sac plastique fermé, dans le congélateur), ou apportez-le directement à la MaisonEcoHuis. Une étude est en cours.

Quels animaux puis-je détenir ?
Toutes les espèces ne sont pas autorisées à être détenues comme animaux de compagnie.
Pour plus d’infos, veuillez consulter le site du département Bien-Être Animal de Bruxelles Environnement (https://environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/acquisition-dun-animal/quel-animal-puis-je-detenir)

J’ai un chien dit ‘dangereux’, que faire ?
Chaque chien doit être pucé et enregistré avant l’âge de 8 semaines (et avant d’être commercialisé). Il n’y a pas de catégorisation officielle des chiens en région bruxelloise, et aucune démarche pour les enregistrer en tant que tel.
Il est à savoir que vous êtes responsable des actes de votre chien (à tout moment). Vous êtes également dans l’obligation d’avoir votre chien en laisse en permanence et que si celui-ci est enclin à mordre, vous devez lui mettre une muselière.

Jusqu’à combien d’animaux puis-je détenir ?
Pour les petits animaux (lapin, chats, chiens, etc), aucun permis n’est demandé en dessous de 6 sujets. De 6 à 30 sujets, le propriétaire doit détenir un permis d’environnement de classe 3.


Site de Bruxelles Environnement

Site et infos du département Bien-Être Animal de Bruxelles-Environnement : https://environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal