Premie voor consultaties bij de dierenarts voor personen met een laag of gemiddeld inkomen (Cel Direnwelzijn).

Heeft u een gezelschapsdier ? Beschikt u over een laag of gemiddeld inkomen ? De gemeente Sint-Gillis kent een premie toe voor één of meer consultaties bij de dierenarts.

Wie kan ervan profiteren?

  • U moet aan de voorwaarden voor een “laag of gemiddeld inkomen” beantwoorden, zoals omschreven in ons reglement. De premie is er voor personen met een belastbaar inkomen van minder dan 37.600 euro bruto/jaar voor een alleenstaande, of 52.600 euro bruto/jaar voor samenwonenden.
  • De eigenaar zijn van het te gezelschapsdieren
  • Woonachtig zijn in de streek van Sint-Gillis

Hoeveel wordt er vergoed?

  • 50% van de totale kosten van de consultatie
  • Met een maximum van 150 euro
  • U kunt maximaal 3 premies per jaar aanvragen (voor hetzelfde of verschillende dieren), met een maximum totalbedrag van 150 euro

De premiebetaling is ingegaan op 21/07/2022, wij accepteren aanvragen voor consulten 3 maanden van tevoren (datum op de door de dierenarts afgegeven honorariumnota).

Flyer van de dierenarts raadplegingen premie

Lees het reglement

Vul het aanvraagformulier in

Vul het online aanvraagformulier in