Het Ecohuis biedt onderdak aan de gemeentelijke dienst Duurzame Ontwikkeling, Cel Dierenwelzijn en het Eco&Co team, een dienst van de vzw CAFA in samenwerking met het OCMW. Het voordeel van twee afzonderlijke diensten op eenzelfde locatie is dat ze een gecoördineerd en specifiek antwoord kunnen geven op elke vraag en dat ze oplossingen voorstellen op maat van de inwoners.

 • Gemeentelijke dienst Duurzame Ontwikkeling

De belangrijkste taak van de dienst Duurzame Ontwikkeling is het sensibiliseren rond en het begeleiden van duurzame projecten in de gemeente.  Dit beleid berust op twee pijlers:

 • Bestuur (intern)
  • Het volledige bestuur motiveren, stroomlijnen en begeleiden in de richting van meer duurzame ontwikkeling;
  • De toepassing, opvolging en evaluatie van de projecten in het kader van de lokale Agenda 21 coördineren;
  • De gewestelijke milieucampagnes implementeren op gemeentelijke niveau,
 • Burger (extern)
  • Een aanspreek- en informatiepunt voor burgers bieden;
  • Lokale collectieve projecten ondersteunen en aanmoedigen,
  • Sensibiliseren rond duurzame ontwikkeling

In 2012 werd het Ecohuis opgericht, het uithangbord van de dienst Duurzame Ontwikkeling in Sint-Gillis, en de plek waar burgers met hun projecten terecht kunnen. Het Huis moet de contacten tussen de dienst Duurzame Ontwikkeling en de bevolking bevorderen en is daarom een hoeksteen van de pijler “Burger”.

Contact : maisonecohuis@stgillis.brussels

Web site van Sint-Gillies : stgillis.brussels

 • Gemeentelijke cel Dierenwelzijn

De eenheid Dierenwelzijn verdedigt de rechten van alle in Sint-Gillis aanwezige dieren, zowel huisdieren als wilde dieren. De stad is een leefomgeving voor de mens, maar niet alleen… Daarom is het nodig de mensen bewust te maken van de rechten van dieren en hun behoeften, en te werken aan een beter samenleven.

Contact : maisonecohuis@stgillis.brussels

 • Eco&Co

Eco&co is een dienst van de vzw CAFA die in samenwerking met het OCMW van Sint-Gillis volgende diensten gratis aanbiedt aan de inwoners van Sint-Gillis :

 • Een reeks collectieve en interactieve workshops over energiebesparing, het ontwikkelen van ecologische en economische producten, sorteren van afval, budgetbeheer, huisvesting, watergebruik en de voedingspatronen.
 • Een gepersonaliseerde begeleiding rond energie : energieaudit, hulp bij de keuze van energieleverancier en eventuele tussenkomst van Eco-arbeiders.

De activiteiten bevorderen de verspreiding en de uitwisseling van kennis.

Contact : eco&co@ocmwtgillis.brussels

Web site van de CAFA (alleen in het Frans): cafa.be