PACE : het openbaar onderzoek

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een gewestelijk actieplan voor inzake klimaatverandering, energietransitie en luchtkwaliteit.

Het doel ? 47% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 in vergelijking met 2005. Dat wil zeggen: de klimaatverandering verzachten en aanpassingsmaatregelen voorstellen, de vervuiling verminderen en zorgen voor een rechtvaardige en inclusievetransitie tegenover energiearmoede.

Hoe ? 337 maatregelen in alle sectoren (bouw, mobiliteit, voedsel, energie, enz.), waaronder meer dan 200 nieuwe acties.

UW MENING INTERESSEERT ONS !

U wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan het openbaar onderzoek over dit ontwerpplan en het bijhorende milieueffectenrapport tot uiterlijk 17 februari 2023 via :

> Onze vragenlijst online : leefmilieu.brussels/klimaatplan

> Uw opmerkingen per e-mail : klimaatplan@leefmilieu.brussels

> Uw opmerkingen met de post (Leefmilieu Brussel, departement Planning Lucht-Klimaat-Energie, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel).

Het programma kan worden geraadpleegd :

> Op de website leefmilieu.brussels/klimaatplan

> In de 19 gemeenten van het Gewest of aan het onthaal vanLeefmilieu Brussel (tijdens de kantooruren, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel)

> In Sint-Gillis vindt het overleg bij de Dienst Stedenbouw  plaats (op afspraak).