Job – Projectbeheerder/-ster – Natuur in de Stad

Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis is op zoek naar een Projectbeheerder/-ster – Natuur in de Stad binnen de dienst Duurzame ontwikkeling van het departement Gemeentelijke eigendommen en erfgoed.

Project Natuur in de Stad

De algemene doelstelling van het project is de biodiversiteit op het grondgebied van Sint-Gillis te versterken, en met name de zogenaamde “holenfauna” (vooral de huismus en de gierzwaluw, maar ook de Europese spreeuw, de gewone dwergvleermuis, bepaalde insecten, …). Er zijn twee operationele doelstellingen bepaald: sensibilisering van burgers, architecten, aannemers/-neemsters en stedenbouwkundigen, en het inrichten van nestholten.

Het zogenaamde project ‘Natuurlijke habitat’ sluit aan bij het project rond de mussen (gestart in 2016) en gierzwaluwen (gestart in 2018).

De projectleider/-leidster/-leidster zal deel uitmaken van een lopend project, dat een versterking van het team vereist met veldwerk en contacten met burgers (opvolging inrichting van holtes, ontmoetingen met particulieren, telling en opvolging van nestplaatsen, …).

De projectleider/-leidster werkt op de dienst Duurzame Ontwikkeling van het MaisonEcoHuis, in nauwe samenwerking met alle betrokken gemeentelijke diensten en onder toezicht van de verantwoordelijke van de dienst en de verantwoordelijke voor het project Natuurlijke habitat.

(…)

Meer info hier