Het Ecohuis biedt onderdak aan de gemeentelijke dienst Duurzame Ontwikkeling en het Eco&Co team, een dienst van de vzw CAFA in samenwerking met het OCMW. Het voordeel van twee afzonderlijke diensten op eenzelfde locatie is dat ze een gecoördineerd en specifiek antwoord kunnen geven op elke vraag en dat ze oplossingen voorstellen op maat van de inwoners.

 • Gemeentelijke dienst Duurzame Ontwikkeling

De belangrijkste taak van de dienst DO is het sensibiliseren rond en het begeleiden van duurzame projecten in de gemeente.  Dit beleid berust op twee pijlers:

 • Bestuur (intern)
  • Het volledige bestuur motiveren, stroomlijnen en begeleiden in de richting van meer duurzame ontwikkeling;
  • De toepassing, opvolging en evaluatie van de projecten in het kader van de lokale Agenda 21 coördineren;
  • De gewestelijke milieucampagnes implementeren op gemeentelijke niveau,
 • Burger (extern)
  • In overleg met de burgers, een nabijheidsdienst verzorgen;
  • Lokale collectieve projecten ondersteunen en aanmoedigen,
  • Sensibiliseren rond duurzame ontwikkeling

In 2012 werd het Ecohuis opgericht, het uithangbord van de dienst DO in Sint-Gillis en de plek waar burgers met hun projecten terecht kunnen. Het Huis moet de contacten tussen de dienst DO en de bevolking bevorderen en is daarom een hoeksteen van de pijler “Burger”.

http://www.stgillis.irisnet.be/nl/

 • Eco&Co

Eco&co is een dienst van de vzw CAFA die in partneriaat met het OCMW van Sint-Gillis het volgdende gratis voorstelt aan de inwoners van Sint-Gillis :

 • Een serie collectieve en interactieve workshops over de energiebesparingen, het ontwikkelen van ecologische en economische produkten, het sorteren van afval, budgetbeheer, de huisvesting, het water en de voeding.
 • Een gepersonaliseerde begeleiding over de energie : energieaudit, hulp bij de keuze van een energieverdeler en tussenkomst van Eco-arbeiders.

De activiteiten bevorderen de uiting en de uitwissling van kennis en staan de deelnemers toe om zich in de gedeelde ervaringen te herkennen .

eco&co@ocmwtgillis.irisnet.be