Hier begint de zee

Van 21 tot 28 maart zijn er de Brusselse Waterdagen. In deze context moedigt het maisonecohuis de burgers aan om deel te nemen aan de actie “Hier begint de zee“, die bestaat uit het aanbrengen van de slogan “Hier begint de zee” naast rioolputjes, om de burgers bewust te maken van de link tussen hun riolering en de zee en van hun verantwoordelijkheden (zie foto ).

Waarom deelnemen aan de actie “Hier begint de zee”?

Riolen zijn alleen bedoeld om afvalwater en regenwater op te vangen. Het zijn geen vuilnisbakken! Veel van ons afval is er echter in terug te vinden, zoals sigarettenpeuken, plastic verpakkingen, enz.

In werkelijkheid komt alles wat door de gootsteen, het toilet of de afvoer wordt gegooid in het riool terecht en vervolgens in de rioolwaterzuiveringsinstallaties en soms zelfs rechtstreeks in de natuur, bijvoorbeeld in bepaalde zogenaamde bufferwaterpunten zoals het Brusselse kanaal, bepaalde meren, …

Sigarettenpeuken, vuil, geneesmiddelen, doekjes, frituurolie, giftige vloeibare producten… verstoppen regelmatig het openbare rioleringssysteem en de zuiveringsinstallaties. De ecosystemen in deze bufferzones worden dan vervuild. Bovendien kunnen bij overvloedige regenval leidingen overlopen en op straat terechtkomen. Dit water kan via de planten en bomen de biodiversiteit in de bodem aantasten. Even problematisch zijn de giftige producten die ook een gevaar vormen voor de teams van Vivaqua die in de riolen werken.

Wil je meedoen?  

Het maisonecohuis stelt stencils en spuitbus ter beschikking van de inwoners van Sint-Gillis om de afvoerkanalen te markeren. De gemerkte gebieden staan op deze kaart.

Voor meer informatie, klik hier:

Vivaqua_NL.pdf (coordinatiezenne.be)
waterinbrussel.pdf (coordinatiezenne.be)