VollenBike: daar gaan we weer!

Een vaste afspraak intussen op de agenda van de sensibilisering rond het fietsgebruik: VollenBike vindt ook dit jaar elke woensdagnamiddag van de maand mei plaats op het Moricharplein!

Fietslessen voor kinderen (en dit jaar ook voor volwassenen), fietsherstelateliers, beurs voor tweedehandsfietsen op 23 mei en op 30 mei rond 18 uur, een afsluitend spektakel (Cie Ca Sent le Roussi) … We hopen jullie talrijk te mogen begroeten!

 

Noteer alvast ook:

  • Op 06/05 of 27/05 van 13.30 tot 16 uur: pedagogische wandeling met ouders en kinderen om een aantal goede reflexen in het verkeer aan te leren – inschrijving: favresse@provelo.org – Tarief 5€
  • Op 23 mei: beurs voor tweedehandsfietsen
  • Op 24 mei om 19.30 uur: Cinébike in het cultureel centrum Jacques Franck: gratis initiatief met kortfilms waarvoor de stroom wordt opgewekt door … fietsen, uiteraard!

https://www.facebook.com/Vollenbike-Saint-Gilles