Overbevolking van duiven

De gemeente controleert en informeert zich over de kwestie en zorgt voor bewustmaking van de burgers. De gemeente brengt verslag uit aan de regio over de acties die op het terrein moeten worden ondernomen.
Momenteel wordt in het gewest een onderzoek verricht naar de richtingen en strategieën die moeten worden gevolgd om de overbevolking van duiven aan te pakken. Wanneer hun richtsnoeren aan de gemeenten worden meegedeeld, zal een interne discussie nodig zijn om na te gaan wie waarvoor verantwoordelijk is.