Premie voor de sterilisatie

Heb je een kat? Wil je het laten steriliseren? De gemeente Sint-Gillis kent een premie toe voor de sterilisatie van huiskatten.

Waarom uw kat laten steriliseren?

– Het is een verplichting in het Brussels Gewest
– Een gesteriliseerde kat ontwikkelt minder ziekten (kanker in het bijzonder)
– De laatste 15 jaar is de kattenpopulatie aanzienlijk toegenomen, wat heeft geleid tot een toename van zwerfkatten in onze straten, overbevolkte asielen en een sterke predatie op de stedelijke fauna (o.a. vogels).
De gemeentepremie bedraagt 50% van de totale kosten van de sterilisatie met een limiet van 40 euro voor katers en 75 euro voor poezen.

Informatie over de premie hier